patientens egen provhantering

PEP

Patientens Egen Provhantering, PEP, är en webbtjänst i ett pågående pilotprojekt på reumatologmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset. Genom att ta del av sina egna provsvar och själv beställa provtagning blir patienten mer delaktig och får större ansvar för sin vård och sin sjukdom. Patienten blir en aktiv deltagare i patientsäkerhetsarbetet under en läkemedelsbehandling.

”Och sen är det inga tveksamheter. Har jag en remiss, så vet jag liksom det. Jag vet att den ligger där och att jag kan kolla den själv. Jag tycker det är väldigt smidigt. Plus att man får ett sms och att det finns svar” patient i piloten

En första studie har visat att patienterna är tillfreds med att se sina provsvar men att tjänsten behöver utvecklas för ökad användarvänlighet. Den behöver dessutom kopplas ihop med andra webbtjänster.

Avancerad teknisk utveckling pågår för att kunna ge invånare möjlighet att använda tjänsten bredare, till exempel för egenvårdstester med direkt koppling till primärvård och för att kunna integrera tjänsten till olika laboratorier och journalsystem. Ett bredare införande till fler diagnoser planeras under senare delen av 2015.