products-1

Webbtjänsten Ont i lederna

Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet har i samarbete med patienter och vårdpersonal utvecklat tjänsten Ont i lederna. Resultatet av det webbaserade testet ska vägleda patienten inom Hälso- och sjukvården för en snabbare diagnos och rätt behandling i ett tidigt skede.

Målsättningen är att personer med oro för ledbesvär och möjlig risk för kronisk inflammatorisk ledsjukdom tidigare ska söka och få rätt vård. Testresultatet ska vara ett underlag i mötet mellan patient och primärvårdsläkare, samt fungera som ett stöd vid remiss från primärvård till reumatolog.

Tjänsten finns tillgänglig via 1177 Vårdguiden och på http://reumatiskt.se/ontilederna/

Läs mer om Ontilederna här