_Q4A7829

Ny akademisk vårdenhet inom reumatologisk specialistvård

Sofia Ernestam, överläkare och specialist inom reumatologi blir verksamhetschef för den nya akademiska vårdenheten vid Sabbatsbergs sjukhus. Verksamheten kommer att starta upp under våren 2016 och vänder sig till patienter i med reumatologiska sjukdomar i Stockholms län.

 Det här ska utmynna i ett bättre resultat genom att vi får mer kontakt med patienterna i ett tidigt skede. Vi kommer att tidigare kunna ställa diagnos, och göra snabbare bedömningar av ledgångsreumatism eller andra orsaker till ledvärk, säger Sofia Ernestam, överläkare och chef för den nya enheten, som också har till uppgift att utveckla vården i dialog med primärvården och patientföreningar. Ett inslag är att utveckla nya webbtjänster som kan ge kunskap och stöd, och att även involvera patienter i sin egen provtagning. Dagens Nyheter Läs hela artikeln här

Läs mer om den nya verksamheten

http://www.vardgivarguiden.se/nyheter/2016/mars/satsning-pa-patienter-med-ledsjukdomar/

Om 4D artriter och tjänsterna Ont i lederna och Patientens egen provhantering

http://www.vardgivarguiden.se/utbildningutveckling/projekt/program-4d/4d-artriter/