Kontakt

Projektledare 4D Artriter

Sofia Ernestam, överläkare reumatologiska kliniken Karolinska universitetssjukhuset, specialistsakkunnig inom reumatologi Stockholms läns landsting

sofia.ernestam(at)ki.se

 

Länkar

För dig som patient som vill veta mer om ledgångsreumatism :

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Ledgangsreumatism/

På reumatikerförbundets hemsida finns det kortfattad information om mer än 80 reumatiska diagnoser

https://reumatikerforbundet.org/reumatism/diagnoser/?page=2

Reuma Direkt är frågelinjen för dig med reumatisk sjukdom.
Hit ringer du med dina funderingar och frågor. Du får utan kostnad prata direkt med utbildad vårdpersonal. Vem du än är så är du alltid välkommen att ringa. http://reumadirekt.info/