ki_web

4D artriter

Inom 4D Artriter arbetar vi för att underlätta för patienter och Hälso- och sjukvård genom att utarbeta kunskapsstöd och eHälsotjänster som kan användas i patienternas möten med vården. Under 2014 lanserades online-screeningen Ont i lederna för dig som har nydebuterade besvär från lederna och misstänker sjukdom, t.ex. ledgångsreumatism.

 

4D- om projektet

Projekt 4D är ett samverkansprojekt mellan Stockholm Läns Landsting (SLL) och Karolinska Institutet (KI) med målet att bidra till bättre vård och forskning, och därigenom bidra till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Projekt 4D fokuserar på fyra diagnoser (D): artrit (ledinflammation), bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. För respektive diagnos finns en projektgrupp tillsatt. Huvudsyftet med projekt 4D är att bidra till bättre hälsa genom att skapa bättre förutsättningar för kunskapsbyggande och informationsöverföring inom vård och forskning.

Projektet syftar även till att:

  • stärka patientens insyn och delaktighet
  • snabbare kunna omsätta resultatet av forskning till tidig diagnostik och bättre behandlingar
  • bidra till ny forskning och göra Stockholm till ett ledande life science-kluster där vård, forskning och näringsliv utvecklas i nära samspel

Läs mer om 4D artriter