originalfoto

Ont i lederna – en webbtjänst för dig med ledbesvär utan diagnos

Det tar bara några minuter att svara på frågorna

Börja här

PEP

Patientens Egen Provhantering, PEP, är en webbtjänst i ett pågående pilotprojekt på reumatologmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset. Genom att ta del av sina egna provsvar och själv beställa provtagning blir patienten mer delaktig och får större ansvar för sin vård och sin sjukdom. Patienten blir en aktiv deltagare i patientsäkerhetsarbetet under en läkemedelsbehandling.

Läs mer


4D artriter

Inom 4D Artriter arbetar vi för att underlätta för patienter och Hälso- och sjukvård genom att utarbeta kunskapsstöd och eHälsotjänster som kan användas i patienternas möten med vården. Under 2014 lanserades online-screeningen Ont i lederna för dig som har nydebuterade besvär från lederna och misstänker sjukdom, t.ex. ledgångsreumatism.

Läs mer


products-action-desktop

Ont i lederna i Dagens Nyheter

Martin Ingvar KI:s vicerektor och Sofia Ernestam projektledare för 4D artriter blev intervjuade om forskning och innovation i Dagens Nyheter. Det här är det coolaste projekt jag sett under mina 30 år i hälso- och sjukvården, säger Martin Ingvar. Läs hela artikeln här

Läs mer ...

_Q4A7829

Ny akademisk vårdenhet inom reumatologisk specialistvård

Sofia Ernestam, överläkare och specialist inom reumatologi blir verksamhetschef för den nya akademiska vårdenheten vid Sabbatsbergs sjukhus. Verksamheten kommer att starta upp under våren 2016 och vänder sig till patienter i med reumatologiska sjukdomar i Stockholms län.

Läs mer ...